Verkoopondersteuning

Bij familiebedrijven vormen de aandelen vaak het grootste deel van het familievermogen. Uit deze conclusie, uit de sterke betrokkenheid van het gezin en uit de even sterke afhankelijkheid tussen aandeelhouder en manager, voelen veel gezinnen de behoefte om een ​​goede langetermijnvisie te definiëren. Het bepalen van de waarde van uw bedrijf is in die context dus een effectief en relatief eenvoudig hulpmiddel. Als familiale ondernemer kunt u de waarde van een bedrijf gebruiken als een echt managementtool en die waarde maximaliseren.

Een familiebedrijf runnen op basis van waarde vertrekt vanuit een analyse van de belangrijkste factoren die de waarde bepalen; winstgevendheid, groei, risico, financiële structuur, enzovoort. Die oefening is interessant, ongeacht de ambitie: je kunt het doen om het bedrijf te behouden, te laten groeien of te verkopen. Door rekening te houden met de initiële waarde, de mogelijke factoren die de waarde bepalen en de bedrijfsstrategie, is het mogelijk om duidelijke doelstellingen voor het bedrijf te stellen. Het management kan deze vervolgens vertalen naar concrete en meetbare acties, zowel voor het bedrijf als voor alle stakeholders. Zo zet het familiebedrijf de stap van de lange naar de korte termijn, van idee naar uitvoering, terwijl de familie zorgt voor een perfecte match tussen de belangen van het bedrijf en het familie-erfgoed.

Ondersteuning door Sinus Logistics

We zien dat de tussenkomst van één persoon, zonder achtergrond binnen het bedrijf, het vaak gemakkelijker maakt om standpunten met elkaar te verzoenen. We merken ook dat deze strategie in de praktijk vaak vragen oproept. Hoe vertaal ik dit naar concrete acties die bijdragen aan de doelstellingen van het familiebedrijf? Hoe realiseer ik de veranderingen snel en efficiënt? Hoe optimaliseer ik de bedrijfsvoering? Hoe verhoog ik de cashflow? En hoe zit het met het verbeteren van de verkoop, de klantervaring of de digitale transformatie? Het is belangrijk om deze interventies af te stemmen met de ondersteuning van specialisten in de verschillende vakgebieden. Niemand kan in alles een specialist zijn en de dagelijkse leiding van het bedrijf kost nog steeds veel tijd. Zo’n aanpak bespaart echter niet alleen tijd, maar we merken ook dat de tussenkomst van een derde persoon, zonder achtergrond in het familiebedrijf, het vaak makkelijker maakt om standpunten met elkaar te verzoenen.

Na de uitvoering van de acties kunt u opnieuw evalueren, waardoor u de korte- en langetermijneffecten van het uitgevoerde project kunt zien. Op deze manier biedt het idee van sturing op basis van een waardering de benodigde ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele proces: van de bepaling van de initiële waarde tot de gerealiseerde waarde op het einde van het project met tastbare voordelen voor het bedrijf, medewerkers, haar aandeelhouders en het familiekapitaal.

Origineel artikel op knack.be

Contact

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op.